Disclaimer

Deze website is eigendom van Caravandekking.nl. Indien u deze website bezoekt en of gebruikt gaat zijn onderstaande voorwaarden, bepalingen en mededelingen van toepassing. Caravandekking.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud hiervan zonder verdere nadere aankondiging aan te passen.

Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. Caravandekking.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. Caravandekking.nl informeert maar adviseert of bemiddelt niet. Beslissingen die genomen worden op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Caravandekking.nl is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Carvandekking.nl verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Caravandekking.nl van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Verwijzingen naar andere sites
Verwijzingen en links naar andere sites zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Caravandekking.nl heeft geen bemoeienis of inbreng bij deze sites en vallen derhalve buiten de verantwoordelijkheid van Caravandekking.nl. Caravandekking.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de inhoud en toegankelijkheid van deze sites.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Caravandekking.nl .

Komt u ergens een fout tegen? Dan vernemen wij dat graag via ons contactformulier.